DKV Hälsa
105 39 Stockholm

Tel: 08- 619 62 00
HelpLine: 0770-456 780
E-post: info@dkvhalsa.se

Med DKV Hälsa avses på denna hemsida Storebrand Helseforsikring AS
Välkommen till DKV Hälsa Företagsportal

Logga in

Vad är Företagsportalen?
Företagsportalen är en nätlösning som gör det enkelt för företag som är kunder i DKV Hälsa att själv påanmäla och avanmäla anställda.

Kontakt
Har du problem med inloggningen kan du kontakta kundservice på telefon 08 619 6200